Genetik

Genetik kaldes også for Arvelighedslære. Ordet genetik kommer af det græske ord Genesis, der betyder skabelse eller oprindelse. Genetik er en videnskab der beskæftiger sig med levende organismers arvemateriale.

Den molekylære genetik undersøger opbygningen og funktionen af DNA, gener, kromosomer m.m. Den Mendelske genetik interesserer sig for hvordan egenskaber nedarves. Den omfattende viden om arvematerialet har gjort os i stand til at manipulere med arvemassen. Det sker indenfor genteknologier som kloning, gensplejsning etc.

Kategorier: G..
« Tilbage til Index
ajax-loader