m-RNA

M-RNA er en forkortelse for messenger-RNA også kaldet for budbringer-RNA.

Det er en enkeltstrenget nukleinsyre der dannes med DNA som skabelon. Ud fra et stykke af DNA’et (den ene streng) dannes en kopi. Ud fra denne arbejdstegning dannes det protein DNA’et koder for. Det sidste forgår ved hjælp af ribosomer ude i cellens cytoplasma.

Kategorier: M..
« Tilbage til Index
ajax-loader