Formål med øvelse

ForskerDenne fotosynteseøvelse er opdelt i 2 dele:

  • Teoretisk webbaseret del
  • Praktisk del i laboratoriet.

Formålet med den teoretiske del:
At du forbereder dig til øvelsen på en sjov og lærerrig måde. Du skal dels sætte dig ind i fotosyntesens mysterier og dels planlægge hvordan forsøget skal stilles op.

Formål med praktiske del:
At undersøge fotosyntese og respiration hos vandplanten vandpest ( Elodea). De to processer søges påvist indirekte ved at registrere om planten optager eller afgiver kuldioxid ( CO2). Der måles ikke hvor store mængder der præcist afgives eller optages.


ajax-loader